Ballistilise kalkulaatori ning mõõtühikute konverterite kasutamiseks tuleb vastava(te)sse lahtri(te)sse sisestada teisendatav(ad) suurus(ed) ning teisendus toimub automaatselt.

Kalkulaator:

Suudmeenergia E0:

Konverterid:

Kiirus:

Kaal:

Suudmeenergia E0:

Pikkus:

Rõhk:

Kaugus: